Vzestup po úrovních Vědomí

Vzestup po úrovních Vědomí

sdílet:

...kdy jindy než právě dnes si znovu položit otázku:

"Kam, anebo na co zaměřit svoji pozornost? Položit se do proudu svých tvůrčích myšlenek a nechat se donést k vizuálnímu obrazu, který v nás vzbuzuje pocity radosti, hojnosti a i volnosti!? Nebo raději zaměřit pozornost na výstražná znamení, která nám naše mysl také ukazuje, a varuje nás před případným nebezpečím, kterému můžeme čelit. Představy zkázy a zániku, pocitů strachu, tísně a nesvobody! Co si z této pestré každodenní myšlenkové nabídky vybrat a čemu věnovat zvýšenou pozornost?"

Pokud začneme svoje myšlenkové pochody pozorně sledovat, dojdeme k zajímavému poznání. Podle typu našich myšlenek, kterým se více věnujeme, se i poté tak cítíme. Tento pocit promítáme do své reality, abychom poté dostali zpět odraz našich myšlenek promítnutých do prostoru, jako "náš osobní reálný obraz čili naši skutečnost!"

Přitom hned vedle nás projektuje do prostoru další člověk, ale ten je v danou chvíli zaměřen na zcela jiné typy myšlenkových vzorců, a on může v tom samém prostoru, současně vedle nás vnímat a prožívat svoji vlastní realitu, ale zcela odlišnou té naší!

Ano, takto různé úvrovně vědomí fungují, a takto se nám denně dostává do rukou možnost, tvořit náš prostor dle svých představ. Svobodná volba, v současnosti tolik vyzdvihována, začíná skrytě a potichu, a to uvnitř nás samých. Možná je ještě dobré připomenout jedno ze známých zlatých pravidel:

"Co chceš, aby jiní činili Tobě, to čiň Ty jim." 

…lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních.

Detailní rozbor na základě vlastních zážitků v různých úrovní vědomí učinil Dr. David Hawkins, autor publikace Vzestup po různých úrovní Vědomí. Kniha je v nabídce katalogu Knižní klub

Kdy jindy, když ne právě dnes, zaměřit pozornost na klid a mír, na hojnost a vzájemnou spolupráci:

https://www.youtube.com/watch?v=W7HsLNP5A0U 

https://youtu.be/vIvusGz5nTM

sdílet: